Aké výhody má online ERP systém pre zubné ambulancie?

online erp system

Zdravotnícke zariadenia musia bezpodmienečne disponovať presnými a spoľahlivými informáciami, aby mohli pacientom poskytovať čo najlepšiu starostlivosť. Pre správny chod ambulancie je potrebný bezchybný systém ukladania a vyberania údajov. Plánovanie podnikových zdrojov alebo ERP funguje ako centrálny nervový systém akejkoľvek organizácie. Je to softvér, ktorý spája všetky informácie a ukladá ich do centrálnej databázy. 

Zníženie nákladov

Zavedenie ERP systému môže znížiť výdavky rôznymi spôsobmi, ale najmä automatizáciou mnohých prevádzkových procesov. Možno ich naprogramovať tak, aby presne monitorovali financie a úroveň zásob. Znižuje sa tak pravdepodobnosť administratívnych chýb a optimalizujú sa operácie v rôznych oddeleniach (účtovníctvo, mzdové oddelenie, zásobovanie).

Ochrana pacientov

Zdravotné záznamy sú dôverné a zahŕňajú citlivé informácie týkajúce sa pacientov. No napriek opatrnosti niekedy stále dochádza k ohrozeniu súkromia. Riziko porušenia ochrany údajov sa zvyšuje, keď prenášate informácie medzi viacerými systémami. ERP softvér s kvalitným systémom zabezpečenia výrazne zníži riziko ohrozenia súkromia vašich pacientov.

starostlvost o pacienta


Mohlo by vás zaujímať: Čo je CRM systém?


Vylepšená starostlivosť

Papierové a manuálne systémy môžu zdravotným sestrám a zdravotníckemu personálu sťažovať rýchlu reakciu na žiadosti pacientov. Prechodom na online ERP systém možno informácie o pacientovi uložiť do jednej databázy a sprístupniť ich iba kliknutím. Čím prehľadnejší je systém, tým sa zmenšuje reakčný čas sestier a zvyšuje sa spokojnosť pacientov.

Ak sa objem údajov, ktoré musíte denne spracovať stále zvyšuje, je nevyhnutné investovať do lepšieho systému. Čím budú pacienti spokojnejší, tým radšej sa budú vracať práve na vašu kliniku.

V prípade, že ste na tento článok narazili pri hľadaní zubára, asi ste zadali zlý dopyt do vyhľadávača. Zadajte napríklad “zubár Poprad” a môžete sa presvedčiť, či aj ten váš disponuje dobrým systémom údajov.


Zdroj: binarystream.com, freepik.com

You Might Also Like