Čo sú geotextílie a na čo sa používajú?

konstrukcia domu

Geotextília je priepustný syntetický materiál, ktorý sa používa na zvýšenie stability pôdy, zabezpečenie kontroly erózie a na odvodňovanie. Vzhľadom na to, že geotextílie sa dnes už bežne používajú, je ťažké uveriť, že táto technológia ešte pred ôsmimi desaťročiami vôbec neexistovala. Trh s týmto materiálom stále rastie, a to hlavne vďaka jeho veľkej účinnosti.

Funkcie 

• ochranná
• drenážna
• separačná
• filtračná
• výstužná

Tkané geotextílie

Tkané geotextílie sa umiestňujú pod príjazdové cesty, parkoviská a cesty. Nízka priepustnosť tkaniny zabezpečuje dlhodobú separáciu a stabilizáciu pôdy. Správne inštalované geotextílie pomôžu znížiť dlhodobé náklady na údržbu a prispejú k predĺženiu životnosti povrchu.

 


Mohlo by vás zaujímať: Likvidácia a odvoz azbestu profesionálnou spoločnosťou


Netkané geotextílie

Tento typ geotextílie je vhodný na separáciu pôdy v prípade, ak je potrebná vyššia priepustnosť. Vo všeobecnosti sa používa na ochranu jedného materiálu pri ukladaní iného (ochráni izoláciu pred hlinou sypanou na povrch). Užitočná je napríklad aj pri budovaní drenáže na odvod vody.

geotextilia
Netkaná geotextília z bieleho polyesterového vlákna

Tkané monofilamentové geotextílie

Tkané monofilamentové geotextílie sa používajú na špecializované projekty, kde je potrebná kombinácia vysokej pevnosti a účinnej filtrácie. Vďaka svojim jedinečným vlastnostiam sa textílie často umiestňujú pod povrch odvodňovacích kanálov s vysokým prietokom, kde je veľmi dôležitá vysoká pevnosť a silná drenáž. 

Pred vývojom technológie geotextílií sa stavebníctvo neustále potykalo s problémom miešania vrstiev pôdy. Pri ich správnej inštalácii sa miešanie a kontaminácia účinne eliminujú.


Zdroj: ejprescott.com, bitumat.sk

You Might Also Like