EÚ: 5G sieť môže krajinám pomôcť. Aukcie vhodných frekvencií by sa nemali odkladať


Sieť novej generácie by vraj mohla pomôcť pri obnove hospodárstva.

You Might Also Like