V našej firme dlhodobo využívame spoľahlivý systém ERP

system na riadenie podniku

ERP systém je výborným pomocníkom nielen pre veľké firmy, ale je výborným pracovným nástrojom aj pre malých a stredných podnikateľov. FLOWii sprehľadňuje všetky firemné procesy, čím nám uľahčuje plánovanie a riadenie všetkých podnikových činností. Systém ERP dobre využijú aj živnostníci, ktorí majú často vo veciach väčší neporiadok, ako veľké spoločnosti, ktoré sú nútené svoje procesy pravidelne optimalizovať. Výsledkom práce s týmto softvérom sú spokojní zákazníci, ktorí od nás dostávajú nadštandardnú starostlivosť a vďaka ktorým zase prosperuje naše podnikanie. 

Pravidelná komunikácia so zákazníkom je základným pilierom každého úspešného podnikania.

Systém ERP túto komunikáciu sprehľadňuje a pomáha upratať všetky objednávky, zákazky a umožňuje aj lepšiu orientáciu v rozpracovaných obchodoch a ukončených úlohách. ERP systém poskytuje užívateľom prehľadnú databázu kontaktov s prepojením na CRM. Okrem tejto funkcie generuje presné dáta, na základe ktorých sa možno strategicky rozhodovať a ktoré sú k dispozícii online. ERP systém FLOWii obsahuje aj množstvo pokročilých a chytrých funkcií a spája v sebe viacero moderných riešení do jedného funkčného celku. 

erp flowii
FLOWii ERP má vysokú pridanú hodnotu pre dlhodobý rast firmy, pretože zjednodušuje, automatizuje a sprehľadňuje procesy.

Mohlo by vás zaujímať: Čo je CRM systém?


Potenciálne tržby, uzatvorené obchody, rozpracované zákazky a množstvo ďalšieho máme vďaka systému ERP pod jednou strechou, čo uľahčuje prácu aj našim zamestnancom a obchodným partnerom. ERP systém FLOWii rastie s naším biznisom, zjednodušuje a sprehľadňuje všetky procesy a vytvára medzi nimi automatické väzby, vďaka čomu nám šetrí množstvo času a ľudských zdrojov, ktoré tak môžeme využívať efektívnejším spôsobom. 


Zdroje: flowii.com, pixabay.com

You Might Also Like